Ukázka - Šaman

Na základě hlasování v oficální diskuzi uveřejňujeme jako další ukázku pokročilého povolání šamana. Můžete si jej porovnat s druidem, kterého jsme dali na stránky dříve. Ačkoliv podle názvu by vám mohla tato dvě povolání připadat podobná, jejich zaměření je ve skutečnosti odlišné. Zatímco druid je přírodní čaroděj ovládající magii vody, země a rostlin, šaman je především vládcem zvířat. Kromě toho umí připravit omamné nápoje, které cizího člověka obloudí, jemu však umožňují rozmlouvat s duchy a odhalovat tak hluboko pohřbená tajemství.

Šaman

Oratej zůstal sám. Zahnali jej na samý okraj útesu a proti němu se v šeru rýsovaly siluety Krabatových ozbrojenců. Několik se jich výhružně stahovalo kolem něj, zatímco ostatní svazovali chycené družiníky.

„Vrátím se pro vás!“ křikl Oratej na své druhy.

„Odcházíš?“ ozval se Krabatův jízlivý hlas. Černokněžník popošel dopředu. „Jenže není kam, příteli, za tebou je hlubina. Přesvědč se sám, jak je ten útes vysoký.“

Mohutný kroll z ledových pustin se ani neohlédl. Místo toho upřel své hluboko zasazené oči na černokněžníka.

„Ty mě chceš učit o výškách?“ zachrčel. „Strávil jsem půl života na hřebenech hor.“

Pak roztáhl ruce a pera desítek dravců, kterými byl pošitý jeho plášť, zašelestila. Oratej zaklonil hlavu a padl pozpátku dolů do propasti. Ozvalo se zapleskání látky, pak vysoký táhlý skřek a náhle se zpod útesu vznesl obrovský orel a zakroužil na večerní obloze.

Většina lidí vnímá zvířata přinejlepším jako přátele a pomocníky, v horším případě jako tupé otroky, či dokonce věci, jež je možno použít a pak se jich zbavit. Pro šamana má však každé zvíře duši tak cennou, jako je jeho vlastní. Promlouvá ke zvířatům stejně jasně a zřetelně, jako ona k němu, obklopuje se jejich společností a vytváří kolem sebe mnohdy vlastní smečku. Nezřídka dává šelmám přednost před lidmi.

To je však jen vrcholek ledovce. Mystické vytržení, do něhož se šaman dostává skrze bolest, bubnování či napodobování hlasů a pohybů zvířat, mu umožňují ještě mnohem více. Dokáže vycítit úmysly šelem i odhadnout, zda je ovládají pudy nebo vůle někoho jiného. Umí vidět očima orla nebo štiky a slyšet ušima rysa nebo městského potkana. Jeho duše může běžet lesem s vlčí smečkou až k nepřátelskému táboru, zatímco jeho tělo leží bez vlády v temnotě pod stromy. Vrhá se na nepřátele, rve je medvědími drápy a drásá jejich uši rykem divokého kance.

Šaman ovšem není jen pánem zvířat, ptáků a ryb. S pomocí omamných látek se dokáže dostat do tranzu, v němž hovoří s duchy předků a odhaluje věci, jež se staly v minulosti. Umí dokonce do tajuplného a divokého světa duchů proniknout přímo a vyrvat mu i ta nejpřísněji střežená tajemství. Jiní lidé by se však měli střežit před tím, aby jim šaman namíchal některý ze svých omamných nápojů. Zatímco jemu totiž dodávají schopnost vstoupit do jiného světa, ti, kdo na ně nejsou uvyklí, mohou namísto toho ztratit pod jejich vlivem soudnost a sebekontrolu, ba dokonce zbloudit až na stezky šílenství.

Kombinace základních povolání: Lovec + Mastičkář

Příklady postav

Zvěropán Tengri

(Lovec 5, Mastičkář 1, Šaman 3)

Jeho předci bývali mezi hobitími stepními národy významnými vojevůdci. On ale musel ze své hordy uprchnout - jeho talent hovořit se zvířaty a duchy byl připomínkou dávných časů pod vládou šamanů a noví vůdcové z něj měli strach. Tengri se lidské společnosti odcizil. Žil s divokými koňmi a stády zubrů, běhal s lasicemi a létal po obloze s vlhami a sokoly. Nakonec sice přišel zpět mezi lidi, ale neodlučuje se nikdy od svého velikého bubnu zdobeného srstí, peřím a rytinami zvířat, v něž se umí proměnit. Vyhledává nebezpečí, aby vzdal úctu slávě svých předků.

Věštkyně Sívien

(Lovkyně 3, Mastičkářka 3, Šamanka 3)

Sívien je elfská lesní kněžka vyznávající kult Velikého Medvěda. Jako děvčátko prošla rituálem zasvěcení, během nějž nepřetržitě hrála na vodou omletá dřívka, zpívala mručivé písně a po tři dny a noci nepila nic jiného než odvar z otrušíku a medvědí krev. Od té doby vidí lidi a místa taková, jaká byla před mnoha lety. Slýchá šepotání duchů a skřeky zvířat jsou pro ni jako slova. Někteří z jejích druhů by možná řekli, že je trochu šílená, kdyby ovšem neměli strach, že jim za to přimíchá do jídla jeden ze svých omamujících nápojů.

Krysař Daniel

(Lovec 1, Mastičkář 5, Šaman 3)

Pro většinu běžných městských zákazníků je jen podomním obchodníkem, který prodává ochranné přívěšky a amulety, nabízí prášky štěstí nebo nápoje lásky a když je třeba, vyhání svou píšťalou z domů hlodavce a hmyz. Ti, co jej znají lépe, však tvrdí, že v rukávu schovává vždy malou krysu, která pro něj vyzvídá. Říkají o něm, že dokáže záhadným způsobem proniknout k tajemstvím minulosti a že umí namíchat jedy, které z člověka udělají slintající trosku. A tyto své schopnosti dokáže také velmi dobře zpeněžit.

Musím pochváliť pridanie

Musím pochváliť pridanie šamana. Môjmu srdcu ste ulahodili nádherne, snažím sa hrať za hraničiara - druida v starom drd ako za šamana, ale nie je to celkom ono. Vidím, že ste si dali námahu a naštudovali sibírsko-mongolských šamanov a tengerizmus čo ma tiež teší :) kus ma prekvapilo, že ste jeho spojenie so zvieratami dosť zvýraznili na úkor rastlín a stromov, ale pre potreby hry (a existencie druida) to aj chápem.
Potešilo by ma, keby šaman dostal nejaký svoj magický plášť (podobne ako má chodec svoj meč) cez ktorý by dokázal zavolať zvieracích pomocníkov (tých, z ktorých ma niečo na plášti našité) v prípade potreby, ale to je možné v RP zahrať aj bez toho, aby to bolo v pravidlách :)
obrázok a príbeh je pekný, škoda že tá postava nie je barbarka, hľadal som si obrázok do denníka pre svoju postavu :D