Ukázka - Lupič

Jako poslední ukázku pokročilého povolání vám přinášíme oblíbeného lupiče. Po předchozích výletech do oblasti magie je čas ukázat si, že náramně zábavné může být i hraní postavy, která používá k dosažení úspěchu zcela světské prostředky a spoléhá jen na svou chytrost a šikovnost.

Lupič

Měsíc nad městem zakryly mraky, když se na střeše jednoho z domů mihnul rychlý stín. Postava v tmavém plášti s kápí se rozběhla, odrazila se od groteskního chrliče a ladně přeskočila uličku. Pak shodila kápi a na tmavý plášť se rozlila záplava zlatých vlasů. Dívka vytáhla lano s kotvou, rychle ji na střeše zahákla a obratně se po provaze spustila k oknu. Lano si obtočila kolem nohou, aby si uvolnila ruce, a hlavou dolů se zručně pustila do západky na okenici.

Usmála se, když z ulice zaslechla stráže, které běžely roztrhnout bitku u hostince. Bjarnovo odvedení pozornosti se povedlo dokonale. Západka cvakla a dívka se hbitě prosmýkla dovnitř, kde vyměnila neotevřený dopis ležící na stole za jiný, podvržený.

Kejklíři i mastičkáři jsou tak trochu taškáři balancující na hraně zákona. Ale jen někteří ji překročí a stanou se pravověrnými lupiči. O těch se pak vyprávějí u krbů v hostincích divoké historky – jak dokázali vynést z přísně hlídaného chrámu vzácnou sošku nebo jak vylákali z bohatého obchodníka platbu za neexistující zboží.

Lupič je mistrem v překonávání dveří, petlic, okenic, pantů a zámků truhel a v nalézání způsobů, jak proniknout k tajným schránkám a skrýším. Na cestě za cizím bohatstvím jej nezastaví ani důmyslné strážní mechanismy, pasti a nástrahy. Proplíží se kolem hlídek a psů stejně lehce a nenápadně, jako překročí nataženou strunu či utlumí zvonec, který má vzbudit poplach. A když mu v cestě stojí stráže, stačí obvykle k jejich odstranění otrávená šipka nebo škrábnutí hrotem dýky napuštěné jedem.

Lupič je však také zdatný podvodník, který získává peníze či cennosti přímo od svých nic netušících obětí. S pomocí podplaceného řemeslníka dokáže zhotovit raznice pro výrobu mincí z kočičího zlata. Využitím těch nejprimitivnějších prostředků zvládne pozměnit text dopisu tak, že jeho adresát nic nepozná. Vyrobí falešné průvodní listy i s královskou pečetí a ještě bez mrknutí oka povypráví strážím historku o tom, jak významné je jeho postavení u dvora. A jako zkušený falzifikátor samozřejmě dokáže padělky též spolehlivě rozpoznávat.

Kombinace základních povolání: Kejklíř + Mastičkář

Příklady postav

Král zlodějů Chotěj

(Kejklíř 5, Mastičkář 1, Lupič 3)

Jakožto nejmladší syn starého šlechtického rodu byl poslán na studia. Chotěj se ale raději potloukal putykami a přes psaní básní si rychle našel cestu k divadlu. Ani dostatek mrštnosti mu nikdy nechyběl, a tak se stal členem známé kejklířské skupiny. Když však sehráli posměšnou frašku na adresu vladaře, nechal panovník jeho přátele popravit. Chotěje zachránil jen jeho původ. Od té doby začal své schopnosti využívat spíše v noci, s maskou na tváři. S pomocí vzdušné akrobacie, běhání po střechách a spouštění se do oken dokáže vniknout do míst, kam by se jiný lupič nedostal. Jako by mu bylo všechno jedno, dráždí ostatní zloděje svou přezdívkou a pouští se do čím dál odvážnějších kousků.

Zámečník Bazimír Baloun

(Kejklíř 3, Mastičkář 3, Lupič 3)

Když dal otec Bazimíra jako mladého hobita do učení k cechu zámečníků, jeho mistři v něm brzy objevili velký talent. Bazimír dostal několik prestižních zakázek na zámky pro nejbohatší měšťany. Když pak propukl skandál zmizelých cenností a vyšlo najevo, že si Bazimír nechával stranou náhradní klíče, utekl před hněvem radních do královského vojska. Přidělení k harcovníkům mu jen dalo možnost vzdělat se v záškodnické činnosti a poznat spoustu darebáků, se kterými se tak dobře dělají obchody. Po skončení vojenské služby zůstal na cestách a nechává se různými družinami najímat k tomu, co umí nejlépe.

Travička Měša

(Kejklířka 1, Mastičkářka 5, Lupička 3)

Měša měla zemřít na nakažlivou chorobu na ulici, ale zachránil ji lékárník, kterému se jí zželelo, a vzal ji do svého domu jako pomocnici. Když pak k němu přišli nějací muži, mučili jej a zabili, Měša utekla. Přísahala jeho vrahům pomstu a zhlédla se v dobrodružném životě. Zjistila, že uspávadla a jedy, které se naučila vyrábět, jí přijdou na cestách vhod. Spolu se svými kumpány provedla pěknou řádku podvodů i podvůdků. Nikdy ale nezapomněla na pomstu a stále doufá, že jednou přijde na to, komu se její mistr znelíbil a proč.

Lupič - ilustrace

To je ale hezká holčička! Vůbec by neuškodilo, kdyby takových obrázků bylo ve finální knížce povíce (a pak samozřejmě nějakou polonahou, resp. v bikinách na obálku!).

A co král zlodějů (Chotěj) - bude mít taky svůj vl. obrázek?

Ilustrace

Ke každému povolání bude v knize jen jeden obrázek. Ale třeba nám pak Chotěje nakreslí někdo z fanoušků DrDII. :-)