Ukázka - Čaroděj

V oficiální debatě na RPGFóru jsme vyhlásili anketu o to, která další pokročilá povolání bychom měli na těchto vývojářských stránkách zveřejnit. Vyhrál čaroděj. A tak - i když jsme měli původně nachystané jiné povolání - vám vycházíme vstříc a přinášíme čaroděje. A protože někteří z vás si stěžovali, že atmosférický text a ilustrace jsou příliš malým bonusem k tomu, co už víte z Pevnosti, přidali jsme ještě tři krátké popisy ukázkových charakterů, které vám napoví, jak odlišné budou moci být v Dračím doupěti II postavy se stejným povoláním.

Čaroděj

Dragan toporně kráčel podmáčenou trávou, vlekl za sebou okraj pláště a snažil se napodobit prudké záškuby svých druhů. Tyr a Bělka sebou za chůze zmítali, jak se jejich omámené duše snažily zachytit rytmus rusalčiny melodie. Rusovlasá dívka seděla na kmeni pár kroků před nimi a s hlavou zvrácenou dozadu zpívala píseň, která zněla jako milostná předehra.

Dragan udržoval pod víčky vizi ohně. Cítil žár plamenů, rozlévající se mu celým tělem, a připomínal si zvuk syčící smůly a praskajících polen. Držel se vzadu za svými druhy, aby zbytečně nepřitahoval rusalčinu pozornost. Když se dostal dost blízko, pevněji v dlani sevřel kovovou šperkovnici a druhou rukou se napřáhl k magickému gestu.

Proud horkého vzduchu proměnil rusalčiny vlhké vlasy v závoj páry a její kůže popraskala žárem. Lahodný hlas se zlomil ve výkřik bolesti a očarování pominulo. Tyr a Bělka se vrhli vpřed. Dragan konečně mohl upustit schránku se žhavými uhlíky z ruky a rozpřáhl paže, aby seslal další zaklínadlo.

Každý čaroděj ví, že si zahrává s ohněm. Jenomže ten, kdo chce spoutat nestálé živly, si nemůže pustit k tělu strach nebo pochyby, protože právě ony by jej mohly v rozhodující chvíli zničit. Jeho vůle musí být pevnou hrází proti rozpínavosti plamenů a ničivé síle vichrů, kterým vládne.

Čarodějové jsou obávaní i obdivovaní a dokáží být smrtelně nebezpečnými protivníky. Jsou mezi nimi bojechtiví černokněžníci vrhající se do nejhustší vřavy s planoucím mečem v ruce stejně jako staří mudrci s větrnou holí šeptající svá zaklínadla bezzubými ústy. Mnoho čarodějů si libuje ve velkoleposti. Oči jim žhnou jako uhlíky zpod kápí a pláště se i v mírném vánku nadouvají jako plachty lodi uprostřed bouře. Dokáží rozrazit dveře neviditelným beranidlem utkaným ze síly vichřice a nárazů větru. Umí zažehnout vlasy a vousy nepřátel plamenem a ten pak rozfoukat větrným vírem. Pouhým zašeptáním a pohybem ruky přenesou vzduchem balvan nebo zažehnou přichystanou hranici. A ti největší z čarodějů dokáží prý dokonce létat, ba i chrlit oheň jako draci.

Ať už se vydá spíše cestou ohně nebo cestou větru, zachovává si čaroděj úzký vztah s oběma živly. V bezvětří a bez blízkosti ohně strádá, zato když tváře hladí vánek nebo poblíž hoří svíce, je čaroděj klidný jako vodní hladina a zaklínadla jsou pro něj snadná jako dýchání.

Kombinace základních povolání: Zaříkávač + Bojovník.

Příklad dovednosti
Ovládání vzduchu a větru: Zvíření prachu, úder větru, přenášení věcí na dálku vzduchem, létání.

Příklad zvláštní schopnosti
Ohnivé peklo: Na jeho pokyn mohou nepřátele pohltit plameny, které takřka nelze uhasit.

Příklady postav

Mistr Hanuš

(Zaříkávač 5, Bojovník 1)

Mistr Hanuš je divotvůrce, který pro radost dětí a pobavení přátel nechává oblaka jisker plout tmou a nabírat tvary lodí nebo bájných nestvůr. Když ale přijde čas postavit se silám temnot, pak z jeho očí šlehají plameny, pohybem ruky odhazuje nepřátele a blesky ničí jejich válečné stroje. A navzdory tomu, že o svou hůl se při chůzi často opírá, dokáže ji v krajním případě pozvednout a vykrývat s ní údery i uštědřovat rány.

Bosorka Lavriša

(Zaříkávačka 3, Bojovnice 3)

Lavriša pochází z urozeného rodu, ale kvůli nadpřirozeným schopnostem ji otec vyhnal z domu jako poznamenanou. Naučila se protloukat životem sama, protože dosud nenašla muže, kterého by neděsilo její čarodějné nadání a výbušná povaha. V boji se pohybuje s elegancí tanečnice. Dvěma vějíři ostrých čepelí víří vzduch, seká po nepřátelích jako kočka a v divokých piruetách na ně vrhá větrné víry a žár.

Bratr Taran, zvaný Metla kacířů

(Zaříkávač 1, Bojovník 5)

Narodil se v zajetí a musel už od dětství dřít společně s ostatními krolly v kamenolomu. Jeho život se změnil, když jej od otrokářů vykoupil komtur náboženského řádu. Taran se stal věrným uctívačem božstva, které jej propustilo z okovů, a řádový mistr meče jej vycvičil v boji. Nyní Taran putuje po světě, chrání věřící a potírá bezbožné. Ve střetech s pekelnými stvůrami a kacíři mu hrot kopí plane svatým ohněm a jeho válečný pokřik má sílu vichřice.

Drd+ je lepší

Mě tedy přijde čaroděj v DrD+ mnohem lepší když v DrD2 umí ovládat jen oheň a vítr.

Slavné zveřejnění povolání

Při vývoji Drd 2 se občas podívám na stránky, co se děje nového. Někdy pak zjistím, že bylo zveřejněno nějaké povolání. S nadšením otvírám odkaz, ale vždy následuje zklamání. To, co bych očekával, je základní přehled mechanismů a úvodní informace ke konceptu hry! To je to, co je zajímavé! Tím se může hra odlišit od ostatních rpg! Na místo toho čtu jen nějaké profily, zveřejněné schopnosti na mě působí jak výkřiky do tmy (čaroděj umí létat, kdo by to byl řekl...) a vcelku je to pro mě o ničem. Myslím si, že současná podoba zveřejněných informací může být zajímavá jen pro toho, kdo nikdy žádnou rpg hru nehrál nebo nemá dostatečnou fantasii. V této souvislosti mě napadá rpg Dnd. V základních pravidlech není uživatel zbytečně zatěžován nějakými příběhy, ale obsahem je stručné a vkusné popsání povolání, navazují schopnosti a herní mechanismy. Otázka, kterou bychom si měli položit, zní: Co nového přinese Drd 2 z hlediska herních mechanismů a jak konkrétně mechanismy vypadají? Jakékoli jiné informace jsou, z mého hlediska, pro výběr této hry bezpředmětné.
peregrinator@seznam.cz

ano

Články na stránkách celkem logicky nemohou být cíleny pouze na RPG veterány, vlastně by na ně cíleny neměly být. Veteránovi stačí pár základních informací, aby se rozhodl, pro něj možná nemá smysl sledovat stránky hry nějak dlouhodobě.
Na druhou stranu pro nováčky nebo mladší hráče s méně zkušenostmi představení povolání může být zajímavé a přínosné. Hráče starého DrD může zajímat, jak se jejich oblíbená povolání změnila apod.

Snad Vás uklidní, že do současného čísla Pevnosti šel článek o systému s nástinem herních mechanismů. Záleží na Vás, buď si kupte Pevnost, nebo počkejte až se tady na stránkách objeví PDF.

Přijde mi, že Mistr Hanuš je

Přijde mi, že Mistr Hanuš je typickej příklad postavy, kde ta jedna úroveň druhýho povolání trochu přebývá. Teda zejména tou poslední větou.

Bosorka je nudná, ale Bratr Taran, na druhou stranu, dosti drsnej zdá se.

Zrovna u toho větru by mě docela zajímalo: Jak moc jsou tyhle dovednosti obecný? Nebo alespoň jak velká je tak paleta dovedností a zvl. schopností? Tucet od každýho?