Odpovede - viac o povolaniach

V dnešnej sade odpovedí sa budem trochu viac venovať problematike povolaní a vysvetleniu, čo nás viedlo k niektorým rozhodnutiam s nimi súvisiacim.

Môžete bližšie špecifikovať, čo si predstavujete pod pojmom "povolanie"? Ako bude riešené dlhodobé hranie jedného konceptu, ak má povolanie najviac päť úrovní?

V pôvodnom DrD boli povolania akýmisi konceptmi, do ktorých postava spadala. Z toho vyplýval počet úrovní každého povolania, ako aj neprítomnosť miešania povolaní u jednej postavy. V DrD II sme povolania poňali trochu inak - takýto koncept nie je modelovaný jedným povolaním, ale skôr skupinou povolaní, ktoré bude postava mať. Skúsim vám tento koncept trochu priblížiť. Upozorňujem, že terminológia ešte nie je finálna - budem používať pracovnú, preto sa nečudujte ak v knihe nájdete iné pomenovania.

V DrD II existujú dva druhy povolaní. Základné povolania sú stavebnými tehlami, ktoré sme identifikovali ako to, čo majú rozličné modelové postavy z filmov či literatúry spoločné. Základných povolaní bude v knihe päť. Do základného povolania môžete vstúpiť hocikedy - reprezentujú schopnosti, ktoré sa môže pri správnom výcviku naučiť každý. Z týchto "tehličiek" sú potom vyskladané pokročilé povolania (tých bude v základnej knihe desať, jedno pre každú kombináciu základných povolaní) - aby postava mohla vstúpiť do niektorého z nich, musí mať dostatočnú prax v základných povolaniach, na ktorých toto pokročilé povolanie stavia. Aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, tu je príklad:

Medzi základné povolania patria Bojovník a Lovec. Úrovne týchto povolaní môže postava naberať podľa hráčovej ľubovôle. Akonáhle má spolu aspoň 6 úrovní týchto povolaní, smie vstúpiť do pokročilého povolania Hraničiar (ktoré na týchto dvoch základných povolaniach stavia). Nezáleží pritom, v akom pomere má úrovne bojovníka a lovca - hraničiarom sa môže rovnako dobre stať zálesák, ktorý sa učí bojovať, ako aj bojovník, ktorý sa zaujíma o lov a prežitie v divočine. Ďalšie úrovne hraničiara potom postava naberá podľa vlastnej úvahy, nezávislo od úrovní základných či iných pokročilých povolaní.

Pri navrhovaní povolaní pre DrD II sme sa snažili pridržiavať pôvodných povolaní, resp. ich náplní. Vzhľadom na filozofický posun v tom, čo povolanie reprezentuje, však to, že sa povolanie volá rovnako ako v DrD, vôbec neznamená, že bude rovnaké. Preto ak chcete namodelovať začínajúceho hraničiara z DrD, bude to kombinácia lovca a bojovníka - pokročilé povolanie Hraničiar zachytáva až vlastnosti, ktoré pôvodný hraničiar dostával neskôr (plus nejaké úplne nové).

V základnej knihe vám plánujeme priniesť pokročilé povolania, modelujúce niekoľko najbežnejších archetypov z literatúry či filmov. Máme nápady aj pre excentrickejšie prípady, tie si ale budeme musieť z priestorových dôvodov nechať do ďalšej knihy.

Prečo vlastne iba 5 úrovní? Aké pre to máte dôvody?

K tomuto rozhodnutiu nás viedli dva dôvody - obidva súvisia s matematikou, ktorá je skrytá v mechanikách hry. Prvým z dôvodov je, že v hode musí mať netrénovaný jedinec šancu uspieť, a zároveň nechceme, aby majstrovstvo v povolaní znamenalo automatický úspech v hodoch - vždy existuje šanca, že sa niečo nepodarí či neprebieha podľa majstrových predstáv.

Druhý dôvod je podobný. Pri hrách, používajúcich systém povolaní sa totiž často stáva, že pri veľkom rozdiele úrovní nemá slabšia strana konfliktu vôbec šancu. Toto sa nám nepáči a chceme sa tomu vyhnút - koniec-koncov, veď si spomeňte na všetky tie skvelé momenty v knihách a filmoch, ktoré by v takomto modeli nikdy nemohli nastať.

Aby sme možnosť poraziť silnejšieho súpera zachovali, musí existovať veľmi konkrétna hranica, nad ktorú sa už postava v konkrétnom povolaní zlepšiť nedokáže. Pri spôsobe vyhodnocovania, ktorý sme pre hru vymysleli, dáva rozdiel piatich úrovní ešte stále slabšiemu šancu zvíťaziť, aj keď sú jeho vyhliadky výrazne horšie ako súperove. Ak by však bolo možné získať v povolaní väčšiu úroveň ako piatu, už by rozdiel bol priveľký. Činnosti, ktoré účastníci konfliktu vykonávajú, sa totiž vždy vzťahujú naraz najviac na jedno povolanie. Preto sú aj jednotlivé povolania navrhnuté tak, aby sa neprekrývali ich polia pôsobnosti, čo je ešte zdôraznené v delení povolaní na základné a pokročilé.

Budú v DrD II aj "všeobecné schopnosti" (ako bolo v Dračáku plávanie či varenie), ktoré si postavy môžu brať bez ohľadu na povolanie? Ak budú, ako budú zapadať do zvyšku systému?

S výnimkou vecí, ktoré sa nemôžu podariť bez príslušného tréningu/schopností (kto nemá výcvik ani nadanie, s prírodnými duchmi sa veľmi neporozpráva) sa môže každá postava pokúsiť o čokoľvek - systém je pritom nastavený tak, aby mala aspoň trochu rozumnú šancu uspieť. Rozhodne nebude platiť, že ak na nejakú (viac či menej) bežnú činnosť nemáte vhodné povolanie, nesmiete sa o ňu pokúsiť! Môžete sa teda napríklad pokúsiť stopovať, aj keď nemáte žiadne úrovne Lovca - skutočnosť, že ste to netrénovali znamená hlavne, že vás to pravdepodobne viac vyčerpá. Veľká časť toho, čo boli po starom "všeobecné schopnosti" vďaka tomuto princípu nie je potrebná.

Ďalšou časťou skladačky sú zvláštne schopnosti, ktoré postava získava pri postupe úrovňami. Väčšina sa viaže ku konkrétnemu povolaniu, v systéme však budú existovať aj všeobecné zvláštne schopnosti. Časť z nich bude modelovať práve takéto "všeobecné schopnosti", ktoré nespadajú pod žiadne z povolaní - obzvlášť také, ktoré sa nepoužívajú pri vyhodnocovaní činností, ale reprezentujú konkrétnu schopnosť či vedomosť.

Ako plánujete riešiť problém so zvyšujúcim sa trvaním súbojov pri postavách na vyšších úrovniach?

Hlavným dôvodom pre tento jav býva tzv. "inflácia životov". Ak postavám narastá rovnomerne s úrovňou aj počet životov, postava na desiatej úrovni bez problémov vydrží niekoľko rán, ktoré by prvoúrovňovú postavu zabili. Toto v našej hre nenájdete. Odolnosť postavy voči zraneniam nestúpa automaticky s úrovňou - existuje spôsob, ako ju zvýšiť, ale urobíte tak na úkor iných, mnohokrát zaujímavejších možností.

Budú aj nejaké ďalšie premenlivé počítadlá okrem životov?

Sledovanie výdrže postavy sme sa rozhodli poňať trochu inak, ako ste možno zvyknutí. Koncept "životov" sa nám príliš nepozdáva - aspoň nie vo forme, kde "stratu životov" spôsobujú iba priame fyzické zranenia (či už údery zbraňou, pády z výšky či otĺkanie sa o vyrážané dvere). Takto postavené životy totiž vytvárajú veľmi neprirodzené delenie v tom, čo systém zachytáva a čo nie - ak napríklad rana mečom spôsobuje stratu životov ale vyhladovanie nie, prichádza k absurdným situáciám, kedy úbožiak na prahu smrti hladom vydrží rovnaké množstvo bitky ako bujarý mladík na vrchole svojich síl. Preto si myslíme, že v systéme treba radšej reprezentovať celkovú telesnú výdrž a kapacitu na vyčerpanie sa.

Možno si práve hovoríte "Kde je problém? Strhajme životy aj za únavu a bude to!", situácia je však trochu komplikovanejšia. Ak životy reprezentujú niečo viac ako iba odolnosť organizmu voči fyzickým zraneniam, treba s nimi pracovať odlišne. Postava sa môže napríklad rozhodnúť, či sa bude tlačiť vo vyčerpávajúcej situácii, alebo sa bude radšej šetriť. Taktiež obnova takýchto životov bude prebiehať inak ako iba liečiacimi kúzlami, prípadne ošetrovaním. Naše počítadlo výdrže a spôsob práce s ním toto odrážajú.

Samozrejme, fyzický stav postavy nie je to jediné, čo bude systém sledovať. Psychické rozpoloženie postavy a jej schopnosť vplývať na spoločnosť majú vlastné počítadlá. Dalo by sa teda povedať, že postava v DrD II má tri druhy "životov".

Podoba s Heroes 4

Já si nemohu pomoci... i když by to možná mohlo být v reálu velice pěkné... mě se nelíbí že to kopíruje systém z heroes 4, kde mě to celkem votravovalo (tak to teda bylo tak, že aby byl člověk hraničář tak musel mít základní dovednost boje(zde bojovník) a průzkum(zde lovec)) a celkově se mi to prostě moc nelíbí, ale nechám se ještě překvapit jak ot nakonec celé dopadne

a mě se právě líbí specializace na 1 povolání (teď mi na to napíšete ať teda hraju DrD 1.6) a právě to jak jsou postavy hodně rozdílné resp. povolání... dokonce i když mají stejnou úroveň a stejný poč. povolání jsou každá jinou...(třeba theurg a pyrofor)... třeba i zde to uděláte tak že bude opravdu těžké se rozhodnout kterou si vybrat, ale moc se mi nelíbí představa, že bych mohl mít (v extrému) nějakých 16 povoláních, které bych ovládal na profi úrovni

a dokonce i ta 80tka dost koresponduje s jinýma hrama tuším že dokonce i s heroes 4 a s WOW

jak ot bylo krásné maximální úroveń 6^2 (36) to neměla zatím žádná jiná hra, kterou jsem hrál pokud vím

a i na té jak ty doporučuješ(nebo kdo to byl) max 40. tak to je dokonale zvládnutých povolání 5 psali jste že celkově bude 5 základních a 10 pokročilých tedy 15... z toho plyne
1. postava od 75. úrovni se nebude mít co učit
2. i na té doporučení maximální 40. úrovni to bude tak, že postava bude moc DOKONALE ovládat 8 povolání (což je více jak polovina všech) tzn že mi bohatě budou stačit 2 postavy na to abych obstaral úplně vše co jde a na nejlepší úrovni a pokud bude něco jako sehranost u bojovníků tak si samozřejmě oba dají bojovníky, protože boj spestřuje dobrodružství a snad každej PJ ho tam dá (a nebo tam dává hádanky, ale to nezáleží na postavách jestli an ně příjdou nýbrž na hráčích)

Počet úrovní

Bylo tady řečeno, že by se v DrD II rádo docílilo toho, aby i postava začínající měla možnost, udělat nějakou věc tak dobře, jako postava na mistrovské úrovni.
No dobrá, opustme teď na chvíli čísla, ta přijdou na řadu později.
Byť se já, jako hráč, trochu věnuji sebeobraně, nemyslím, že když ke mě přijde člověk ze zásahovky a něco se mu nepovede a já zrovna udělám nějaký hmat fakt dobře, že by to mělo nějaký zásadnější význam. On mě prostě stejnak převálcuje.
Ale budiž, ve hře to tak chceme.
Tak tedy: pokud se postavě začátečníkovi něco podaří nadprůměrně, mělo by to mít stejný efekt, jako když se to mistru povede podprůměrně.
A teď čísla: Začátešník = 1. úroveň. Nedprůměrný hod na 2k6+ = 11. Podprůměrný hod na 2k6+ = 3. Z toho vyplívá, že pokud úroveň=bonus k hodu, musí mít mistr +9. (1+11=x+3; x=9). Tedy rozdíl úrovní je 9. To je v systému 2k6+ dosti vzdáleno od chtěných 5-ti úrovní.
Leda, že by 5. úroveň nebyla poslední a mohlo by se ještě postoupit dále, nebo by mistr měl ještě nějaké další bonusy, ještě mimo to číslo ze svojí úrovně.
Osobně bych se také přikláněl k možnosti na alespoň 7.úroveň, ne-li ještě výš.

Zdarví Dárius

Volné dovednosti

Schopnosti neomezené povoláním jsou dobrá věc. Pokud ale bude kombinace povolání libovolná, dle dosud dostupných infornací, je to zbytečné pravidlo navíc. PŘÍKLAD: Pokud mi nikdo neřekne jak stopovat tak asi nic nevystopuji. Pokud však budu experimentovat a trénovat tak se nakonec naučím bojovat jako bojovník, i když toto povolání neovládám. Viz nepovolené činnosti v DRD 1.6, pokud se povolání neučí bojovat může se to naučit s postihem, v těchto pravidlech by však neměl být problém se toto povolání naučit.

Učenie sa vecí "ako bojovník"

To "Ak budem experimentovať a trénovať" je v našom systéme reprezentované práve tým, že si zoberieš úroveň bojovníka. "Ovládať povolanie" totiž neznamená nič iné ako "mať tréning a skúsenosti vo vykonávaní istých charakteristických činností" - v starom DrD si musel mať práve jedno povolanie, tým pádom bolo nutné takéto situácie modelovať inak.

K tej zbytočnosti: cieľom je skôr pokryť činnosti, ktoré síce logicky nespadajú pod žiadne povolanie (resp. pod žiadne z nich nespadajú jasnejšie ako pod iné), ale je predpoklad, že sa v ich vykonávaní budú mať hráči záujem zlepšovať.

Učení

Nemělo by se tedy z těchto dovedností vytvořit další povolání? I když se tyto dovednosti může naučit kdokoli, nenaučí se je všechny a některé bude umět lépe a jiné hůře.

Pokrok

Mě se ty myšlenky a koncepce opravdu líbí. Bude to jednoduché jako hraní DrD zamlada a přitom mě pokročilý systém vede hrát postavu "dospěle". Bude fajn, když se zredukuje také to sáhodlouhé "účetnictví" spojené se hrou PJ.

Co má dělat hraničář na 5. úrovni?

Rád bych se zeptal na dvě otázky:
1. Řádově kolik herních sezení je potřeba k tomu, aby postava získala 5. úroveň v pokročilém povolání?
2. Jaké možnosti má hráč hraničáře na 5. úrovni, který by rád pokračoval v hraní tohoto archetypu?

Hraničář na pětce

To taky záleží na PJ. Hrál jsem s PJ který rozdával XP a zlaťáky po hrstech a potom s jiným PJ u kterého jsem otočil každý měďák třikrát v prstech než jsem ho vydal a pro stříbrný bych zabil nejlepšího přítele. To záleží na každém co si vytvoří např teta hraje WOW na serverech kde má 80 lvl za chvíli a baví ju to a já zase mám rád když musím pořádně máknout abych něco získal.

Hraničiar na "päťke"

Ahoj,

Do značnej miery závisí od herného štýlu Vašej družiny. Piatu úroveň v pokročilom povolaní ale dokáže postava dosiahnuť najskôr na 11. úrovni (celkovo) - ak by si chcel mať "poriadneho hraničiara" (teda bojovník 5 / lovec 5 / hraničiar 5), tak sa bavíme o 15. úrovni. To zhruba korešponduje s koncom Príručky pre pokročilých v pôvodnom DrD. Pre ďalší rozvoj máme tiež pripravené nápady, tie sa však už do prvej knihy naozaj nezmestia (predsa len, musíme myslieť aj na iné postavy, nielen na hraničiarov).

Inak vďaka všetkým za prejavovanú podporu, ceníme si jej a dobre padne.

Odpovědi na 2 otázky

Dobrý den,
1. Na to si počkejte až vyjde první DrD II a Vy si ho zahrajete, pak teprve zjistíte kolik "herních sezeních" potřebujete k tomu, abyste získal 5. úroveň.
2. Na to si počkejte taky.
Buďte trochu trpělivý a nechte se překvapit. Já už se na DrD II. taky těším a rád bych si ho už koupil a hrál, ale musím hold počkat až ho napíší.

S pozdravem J.K.