Index na stiahnutie

Nejeden hráč mal želanie vidieť v knihe krátky register pojmov (index), ktorý by sprehľadnil orientáciu v knihe. Už sa nemusíte orientovať len podľa nadpisov, pretože prinášame index v stiahnuteľnom formáte na dvoch stranách.

Sťahujte tu.